Dichtkunstig gedenkteeken voor de Nederlandsche vrijheid op haar eerste eeuwgetyde, opgerecht door verscheiden dichteressen en dichteren, op de uitnodiging en onder het opzicht van Phileleutherus, ter gedachtenisse der eeuwige vrede geslooten te Munster
Objektart
Buch
Verwalter
Verwalter (Ort) dupl.
Inventarnummer/Signatur
710 B 12
Weiteres Exemplar
Verwalter (Ort) dupl.
Inventarnummer dupl.
1222 B 15
Verwalter (Ort) dupl.
Inventarnummer dupl.
OTM: OM 63-180
Herausgeber
Herausgeber
Herausgeber
Verleger
Verfasser
Herstellungsort
Datierung
1748
Beschreibstoff
Papier
Technik
Typendruck
Kurztitel
Jensen 2015b
Seitenzahl
S. 7–9
Bearbeiter
Anna Lisa Schwartz
Bild-URL