Olyfkrans der vrede, door de doorluchtigste geesten en geleerdste mannen van dien tyd gevlochten; zynde eene verzameling van lofreden en gedichten op den eeuwigen vrede ... gesloten te Munster ... 1648
Benevens eenige gezangen op de grondlegging, bouwing en inwyding van het stadhuis te Amsteldam ... En eindelyk verscheyde gedichten op de eeuwe der grondlegging van gem. stadhuis, verscheenen den 28sten van wynmaand 1748
Objektart
Buch
Verwalter
Verwalter (Name) dupl.
Verwalter (Ort) dupl.
Inventarnummer/Signatur
KW 766 A 12
Weiteres Exemplar
Verwalter (Name) dupl.
Verwalter (Ort) dupl.
Inventarnummer dupl.
KW 765 C 19
Verleger
Verleger
Stecher
Herstellungsort
Datierung
1748
Beschreibstoff
Papier
Technik
Typendruck
Kurztitel
Jensen 2015b
Seitenzahl
S. 9–10
Bearbeiter
Anna Lisa Schwartz
Bild-URL