Name
Haid, Johann Lorenz
Alternative Namen
Haid, Joh. Lor.